0Item(s)

Nie masz żadnych produktów na swojej liście.

Product was successfully added to your shopping cart.

Ogólne Warunki Użytkowania, Warunki Sprzedaży - Beta Utensili S.p.A.

Ogólne warunki użytkowania

Usługi dostępne na naszej stronie internetowej (www.beta-tools.com) podlegają akceptacji warunków i zasad określonych poniżej ("Umowa"). Beta Utensili S.p.A. ("Beta") może zmienić i uzupełnić powyższe warunki w dowolnym momencie.

Przedmiot umowy

Poprzez dostęp i korzystanie z witryny internetowej www.beta-tools.com ("Witryna" lub "Beta"), użytkownik wskazuje, że bezwarunkowo i nieodwołalnie akceptuje Warunki korzystania z witryny. Niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz prawo i zdolność do korzystania z Witryny zgodnie z Warunkami korzystania z Witryny.

Ograniczenie odpowiedzialności Informacje ogólne

Użytkownik uzyskuje dostęp do oprogramowania i innych materiałów znajdujących się w niniejszej Witrynie lub za jej pośrednictwem oraz korzysta z nich wyłącznie na własne ryzyko.
Staramy się zapewnić, że dostępność tej strony internetowej będzie nieprzerwana, a transmisje będą wolne od błędów. Jednakże Beta zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany usług świadczonych przez nas na stronie internetowej bez uprzedzenia. Ponadto, Twój dostęp do strony internetowej może być czasami zawieszony lub ograniczony, aby umożliwić naprawy, konserwację lub wprowadzenie nowych usług. Postaramy się ograniczyć częstotliwość i czas trwania takiego zawieszenia lub ograniczenia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza Witryna jest niedostępna w dowolnym czasie lub okresie.

Ograniczenie odpowiedzialności

Z wyjątkiem przypadków umyślnego wykroczenia lub rażącego zaniedbania, Beta nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, specjalne, pośrednie, przypadkowe, wynikowe (w tym, bez ograniczeń, utratę przychodów lub zysków) wynikające z:
(I) dostępu do, lub korzystania ze strony internetowej, lub opóźnienia lub niemożności korzystania ze strony internetowej, lub jakichkolwiek innych informacji zawartych na stronie internetowej; lub,
(II) dostępności i przydatności produktów i usług reklamowanych lub oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej.
Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie są zastrzeżone.

Odszkodowanie

Jako warunek korzystania z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na zabezpieczenie Bety przed wszelkimi zobowiązaniami, wydatkami (w tym opłatami prawnymi) i szkodami wynikającymi z roszczeń wynikających z korzystania z tej strony internetowej.

Linki do stron internetowych i filmów osób trzecich
Witryna może zawierać linki i odnośniki do stron internetowych utrzymywanych przez osoby trzecie. Beta nie obsługuje ani nie kontroluje pod żadnym względem żadnych informacji, produktów lub usług na takich stronach osób trzecich. Linki i odnośniki osób trzecich są zawarte wyłącznie dla Twojej wygody i nie stanowią żadnego oficjalnego poparcia przez Betę. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z linków i odnośników osób trzecich.

Ograniczenia w stosowaniu

Użytkownik zgadza się na korzystanie z witryny wyłącznie w celu skorzystania z usług oferowanych przez Beta. Zgadzasz się nie nadużywać strony internetowej. "Nadużycie" obejmuje, bez ograniczeń, korzystanie z Witryny do:
- zniesławiać, nękać, prześladować, grozić, nadużywać lub w inny sposób naruszać praw innych osób zgodnie z obowiązującym prawem;
- szkodzić lub zakłócać działania komputerów i oprogramowania innych osób pod jakimkolwiek względem, w tym, bez ograniczeń, poprzez wysyłanie, pobieranie lub przesyłanie uszkodzonych plików lub wirusów komputerowych;
- naruszać obowiązujące prawa własności intelektualnej, prawa do wizerunku lub prywatności, w tym, bez ograniczeń, poprzez przesyłanie, pobieranie lub przekazywanie materiałów lub oprogramowania;
- pomijania lub fałszywego przedstawiania pochodzenia lub praw do jakiegokolwiek pliku przesyłanego lub pobieranego przez użytkownika, w tym, bez ograniczeń, poprzez pomijanie języka zastrzeżonego, identyfikacji autora, informacji o patentach, prawach autorskich lub znakach towarowych;
- przekazywać, publikować lub w inny sposób ujawniać tajemnic handlowych lub innych poufnych lub chronionych materiałów lub informacji zastrzeżonych;
- pobierania lub przesyłania plików, których rozpowszechnianie za pośrednictwem Witryny jest niezgodne z prawem;
- przekazywać jakichkolwiek informacji lub oprogramowania uzyskanego za pośrednictwem Witryny, lub kopiować, tworzyć, wyświetlać, dystrybuować, licencjonować, wykonywać, publikować, odtwarzać, reprodukować, sprzedawać lub przekazywać prace wynikające z Witryny;
- przeciążać infrastruktury Witryny;
- fałszywie używać hasła lub osobistego numeru identyfikacyjnego podczas logowania się do Witryny lub fałszywie przedstawiać swoją tożsamość lub upoważnienie do działania w imieniu innej osoby;
- naruszać warunków korzystania z witryny w jakikolwiek inny sposób.

Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych

Cała zawartość strony: Copyright © Beta Utensili S.p.A.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego. Zgadzasz się nie modyfikować, kopiować, transmitować, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać lub sprzedawać jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych ze strony internetowej.

Zasady i warunki sprzedaży

Poniższe Warunki Sprzedaży obowiązują wyłącznie pomiędzy Beta, z siedzibą w via Volta, 18 - 20845 Sovico (MB) - Włochy, kod podatkowy i numer VAT: 09321470966, a każdą osobą dokonującą zakupów online na stronie internetowej www.beta-tools.com ("KLIENT"). Niniejsze warunki mogą być modyfikowane. Zmienione warunki będą obowiązywać od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej.

Poprzez wejście na stronę internetową i dokonanie zakupu, każdy KLIENT potwierdza, że przeczytał i zrozumiał Warunki Sprzedaży Beta i zgadza się być bezwarunkowo nimi związany. Zalecamy, aby nasi Klienci dokładnie przeczytali Warunki Użytkowania i Sprzedaży przed skorzystaniem z witryny i dokonaniem jakiegokolwiek zakupu. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z niniejszymi Warunkami Sprzedaży, w całości lub w części, prosimy nie dokonywać zakupów na stronie www.beta-tools.com.

Przedmiot umowy

Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków i Warunków Sprzedaży Beta sprzedaje, a KLIENT kupuje na odległość, takie materialne ruchomości i usługi, które są wskazane i oferowane do sprzedaży na stronie internetowej www.beta-tools.com. Umowa zawierana jest wyłącznie za pośrednictwem Internetu, a mianowicie poprzez wejście KLIENTA na adres www.beta-tools.com i realizację zamówienia zakupu zgodnie z procedurą przewidzianą w Serwisie.

KLIENT powinien zapoznać się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży przed potwierdzeniem zamówienia.

Zawarcie i dostarczenie umowy

Umowę Sprzedaży uważa się za należycie wykonaną i dostarczoną z chwilą wysłania przez Beta do KLIENTA wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Wiadomość e-mail zawiera dane KLIENTA oraz numer zamówienia, cenę zakupionych towarów, koszty wysyłki (jeżeli dotyczy), podatki (jeżeli dotyczy) oraz adres dostawy.

KLIENT powinien sprawdzić dane osobowe w nim zawarte pod kątem poprawności i niezwłocznie poinformować Betę o ewentualnych poprawkach.

Beta dokłada wszelkich starań, aby opisać i pokazać przedmioty sprzedawane na stronie internetowej tak dokładnie, jak to możliwe. Niemniej jednak, mogą wystąpić pewne błędy, nieścisłości lub niewielkie różnice pomiędzy produktami przedstawionymi w Serwisie a rzeczywistymi produktami. Ponadto, zdjęcia produktów przedstawione na stronie www.beta-tools.com nie są wiążące umownie, ponieważ mają one jedynie charakter reprezentatywny.

Metody płatności i zwroty

Wszelkie płatności KLIENTA mogą być dokonywane wyłącznie za pomocą jednej z metod podanych na stronie internetowej www.beta-tools.com - to jest za pomocą karty kredytowej i PayPal. Wszelka komunikacja związana z płatnościami i odpowiednimi danymi podawanymi przez KLIENTA odbywa się na dedykowanych łączach chronionych systemami szyfrowania. Bezpieczeństwo płatności Kartą Kredytową jest gwarantowane przez certyfikację na zewnętrznej platformie zarządzanej przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A (Luksemburg), zgodnie z metodą wybraną przez klienta.

Beta nie będzie przechowywać w swoich systemach komputerowych danych kart kredytowych klientów, którzy dokonują zakupów online na Stronie.

Wszelkie zwroty pieniędzy dla KLIENTA będą dokonywane przez Betę przy użyciu tej samej metody płatności, którą KLIENT wybrał podczas zakupu.

Polityka dotycząca zdjęć i praw autorskich do elementów niestandardowych

Prawa własności intelektualnej i/lub przemysłowej do informacji i wszystkich materiałów przesłanych przez klienta w celu dostosowania zamówionych towarów pozostają wyłączną własnością klienta.

Przejęcie odpowiedzialności

Beta nie ponosi odpowiedzialności za materiały przesłane przez osoby trzecie w celu wykonania jakichkolwiek produktów niestandardowych, niezależnie od tego, czy są to teksty, obrazy czy prace graficzne, i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z produkcji, marketingu lub publikacji powyższych produktów niestandardowych.

Korzystanie z usług firmy Beta w zakresie drukowania elementów na zamówienie oznacza przyjęcie przez KLIENTA następującej odpowiedzialności:
KLIENT jest wyłącznie odpowiedzialny za stworzenie niestandardowych elementów zamówionych przez KLIENTA i wykonanych przez Betę i wszelkich dostawców usług w imieniu KLIENTA. KLIENT powinien chronić i zabezpieczać firmę Beta przed wszelką odpowiedzialnością wynikającą z produkcji i marketingu elementów stworzonych lub zamówionych przez KLIENTA.
W szczególności KLIENT ponosi pełną odpowiedzialność - przed Betą i osobami trzecimi - w przypadku wytwarzania i wprowadzania do obrotu jakichkolwiek przedmiotów zawierających materiały, które są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej, są obsceniczne, zniesławiające lub obraźliwe dla moralności publicznej i mogą, ogólnie rzecz biorąc, obrażać lub szkodzić osobom trzecim.
Beta zastrzega sobie prawo do oceny i selekcji materiałów przesłanych przez klienta w celu wykonania produktów na zamówienie oraz do nierealizowania zamówień, których zawartość druku zostanie uznana za niezgodną z wewnętrzną polityką lub zasadami prawa autorskiego, nielegalną lub obraźliwą.

Prawo do używania fotografii i innych znaków towarowych

Wysyłając zamówienie, KLIENT jest świadomy i akceptuje, że:
- zwróciła się do Beta Utensili S.p.A. z prośbą o dostosowanie kabiny Beta poprzez wydrukowanie i dostarczenie naklejek magnetycznych do umieszczenia na frontach szuflad;
- zwrócił się do Beta Utensili S.p.A. z prośbą o wykorzystanie - w celu powyższej personalizacji - osobiście przesłanego zdjęcia, do którego zostanie dołączona nazwa marki "BETA" w celu identyfikacji pochodzenia kabiny;
- posiada i może swobodnie korzystać z wszelkich praw do wizerunku (w tym wszelkich praw do używania, reprodukcji i eksploatacji w celach komercyjnych i/lub reklamowych) odnoszących się do osób i produktów przedstawionych na przesłanym zdjęciu, z wyraźną gwarancją i zobowiązaniem do odszkodowania na rzecz Beta Utensili S.p.A. w przypadku sporów, roszczeń i/lub działań osób trzecich w jakimkolwiek charakterze;
- posiada i może swobodnie korzystać ze wszystkich praw własności przemysłowej i intelektualnej (w tym wszystkich praw do używania, reprodukcji i eksploatacji w celach komercyjnych i/lub reklamowych) odnoszących się do powyższej fotografii, z wyraźną gwarancją i zobowiązaniem do odszkodowania na rzecz Beta Utensili S.p.A. w przypadku sporów, roszczeń i/lub działań osób trzecich w jakimkolwiek charakterze;
- jest w pełni i bezwarunkowo uprawniony do zlecenia firmie Beta Utensili S.p.A. wykonania naklejek magnetycznych z wykorzystaniem przesłanego zdjęcia, z zaznaczeniem, że wspomniane prawa obejmują i są rozszerzone na wszelkie modyfikacje i/lub dostosowanie zdjęcia, poprzez dodanie tekstów, rysunków i/lub logo (w tym nazwy marki "Beta"), z jedynym ograniczeniem polegającym na niewykorzystywaniu zdjęcia w sposób obraźliwy i/lub naruszający godność i/lub reputację sfotografowanej osoby (osób);
- wyraża zgodę - dla siebie, jak również (na mocy i zgodnie z art. 1381 włoskiego kodeksu cywilnego) dla osoby fizycznej (osób fizycznych) przedstawionej (przedstawionych) na fotografii - na powyższe - np. na mocy rozporządzenia (UE) 679/2016.

Terminy i metoda dostawy

Produkty będą dostarczane za pośrednictwem kuriera ekspresowego na adres wskazany przez KLIENTA podczas składania zamówienia. Zamówienia będą wysyłane w ciągu 7 do 10 dni roboczych. Średni czas dostawy może się różnić w zależności od tego, kiedy produkt(y) zostanie(ą) odebrany(e) przez kuriera. Kurier nie świadczy usługi dostarczenia podłogi.

Ceny

Wszystkie ceny sprzedaży produktów/usług, które można nabyć na stronie internetowej www.beta-tools.com, są z reguły wyrażone w euro, a podatki i wszelkie inne opłaty są wyraźnie podane w cenach całkowitych. Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu, ale są podawane i obliczane po zakończeniu procesu zakupu, przed dokonaniem płatności.

KLIENT wyraża zgodę na to, że Beta może w każdej chwili zmienić ceny. Jednakże, towary będą sprzedawane na podstawie cen podanych na stronie internetowej w momencie tworzenia zamówienia i wskazanych w e-mailu potwierdzającym wysłanym przez Betę do KLIENTA.

W przypadku błędu komputerowego, manualnego, technicznego lub jakiegokolwiek innego, który może spowodować istotną zmianę - nieprzewidzianą przez Betę - ceny detalicznej, czyniąc ją wygórowaną lub wyraźnie rażącą, zamówienie zostanie uznane za nieważne i anulowane, a kwota zapłacona przez KLIENTA zostanie zwrócona w terminie 14 dni od daty anulowania.

Pokwitowanie i faktura

Beta wystawi paragon lub fakturę, zgodnie z obowiązującym prawem włoskim.

Prawo do odstąpienia od umowy

KLIENT może zrezygnować z zakupu bez ponoszenia kary w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktów. Beta zastrzega sobie prawo do nałożenia kar na zakupy pochodzące z usługi personalizacji produktów, jeżeli personalizacja i nadruk zdjęć lub innych wytworów należących do KLIENTA są przez niego zamówione.

Towary powinny być zwrócone w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, kompletne we wszystkich swoich częściach (łącznie z opakowaniem i wszelką dokumentacją oraz wyposażeniem dodatkowym). Bez uszczerbku dla prawa do weryfikacji zgodności z powyższym, Beta dokona zwrotu kwoty produktów podlegających odstąpieniu w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

Każdy KLIENT, który zamierza skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować o tym obsługę klienta telefonicznie lub pocztą elektroniczną, wysyłając wyraźne oświadczenie zawierające decyzję o odstąpieniu od umowy lub alternatywnie wysyłając standardowy formularz odstąpienia od umowy, zgodnie z załącznikiem I, część B, włoskiego dekretu ustawodawczego 21/2014 (nieobowiązkowy), którego tekst znajduje się poniżej:

Standardowy formularz odstąpienia od umowy zgodnie z art. 49, ust. 1, lit. h) (proszę wypełnić i odesłać ten formularz tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Beta Utensili S.p.A. , z siedzibą w via Volta, 18 - 20845 Sovico (MB) - Włochy, NIP: 09321470966

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) Państwa o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży dotyczącej następujących towarów/usług (*)
- zamówionych w dniu (*) / otrzymanych w dniu (*)
- imię/imiona i nazwiska konsumentów
- adres(-y) konsumenta(-ów) - podpis(-y) konsumenta(-ów) (tylko jeżeli niniejszy formularz jest wysyłany w wersji papierowej)
- data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Gwarancje

Wszystkie produkty objęte są Prawną Gwarancją Zgodności przewidzianą w artykułach 128 do 135 Włoskiego Kodeksu Konsumenckiego.
Prawna gwarancja zgodności - jak przewidziano we włoskim kodeksie konsumenckim (art. 128 i następne) - chroni KLIENTA w przypadku wadliwych produktów, które działają nieprawidłowo lub nie odpowiadają zastosowaniu zadeklarowanemu przez sprzedawcę lub do którego towary są ogólnie przeznaczone. KLIENT może dochodzić swoich praw w zakresie prawnej gwarancji zgodności poprzez kontakt z firmą Beta. W przypadku braku zgodności, KLIENT jest uprawniony do naprawy lub wymiany wadliwego produktu przez Beta według własnego uznania, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, chyba że żądany środek zaradczy jest obiektywnie niemożliwy lub nadmiernie kosztowny w porównaniu z innym. Jeżeli wymiana lub naprawa nie jest możliwa, KLIENT jest w każdym przypadku uprawniony do obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy zgodnie z wartością towaru za zwrot wadliwego produktu do Bety. Gwarancja prawna trwa przez dwa lata od dostawy towaru (jeden rok, jeśli klient zażądał faktury) i powinna być powołana przez KLIENTA w ciągu 60 dni od wykrycia wady.

Pomoc posprzedażna

W przypadku braku zgodności, KLIENT będzie uprawniony - według swojego uznania - do wymiany Produktu lub pełnego zwrotu ceny zapłaconej za Produkt i kosztów wysyłki.

W przypadku niewielkiego braku zgodności, KLIENT będzie uprawniony - według własnego uznania - do stosownego obniżenia ceny zapłaconej za Produkt lub rozwiązania umowy.

KLIENT nie będzie uprawniony do naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub rozwiązania Umowy w odniesieniu do jakiegokolwiek Produktu uznanego za wadliwy, jeżeli Produkt jest naprawiany lub modyfikowany przez jakąkolwiek osobę inną niż producent, Beta lub inna upoważniona osoba i/lub jeżeli wada zgodności Produktu zostanie wykazana później niż dwa lata po jego dostarczeniu i/lub wady są spowodowane (w całości lub w części) niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwym wykorzystaniem lub przechowywaniem lub konserwacją lub instalacją.

Beta nie gwarantuje dostępności części zamiennych dla sprzedawanych produktów. Jeżeli część zamienna nie jest dostępna lub naprawa jest nadmiernie kosztowna, produkt objęty gwarancją zostanie wymieniony lub zwrócony, jeżeli wymiana nie jest możliwa. Jeśli wymagane są jakiekolwiek naprawy pozagwarancyjne, ponieważ nie można zagwarantować długoterminowej dostawy części zamiennych, należy dowiedzieć się, czy produkt jest uzupełniany na bieżąco, czy też podlega ograniczonej dostępności.

Skargi

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących specyfikacji Produktów, wysyłki itp., KLIENT może skontaktować się z Beta poprzez serwis obsługi klienta pod następującym adresem e-mail: support_dreamyourbeta@beta-tools.com.

Arbitraż

Wszelkie kontrowersje wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez sądy w miejscu zamieszkania lub pobytu konsumenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod warunkiem, że takie miejsce znajduje się na terytorium Republiki Włoskiej.

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 524/2013, w przypadku jakichkolwiek kontrowersji, użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy ODR, do której dostęp można uzyskać pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla użytkowników, którzy chcą pozasądowo rozstrzygać spory wynikające z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: venditeitalia@beta-tools.com.

Zgodnie z art. 49, ust. 1, lit. V włoskiego dekretu ustawodawczego nr. 206 z dnia 6 września 2005 r. (kodeks konsumencki), klient może skorzystać z procedury wspólnego postępowania pojednawczego. Procedura ta może zostać wszczęta, jeśli konsument, po złożeniu skargi do firmy, nie otrzymał odpowiedzi w ciągu trzydziestu dni lub otrzymał odpowiedź, która nie jest satysfakcjonująca według konsumenta. Klient, który zdecyduje się na skorzystanie ze Wspólnej Procedury Pojednawczej, powinien przesłać wniosek na adres e-mail: conciliazione@consorzionetcomm.it lub na numer faksu +39 (0)2/87181126. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.consorzionetcomm.it/Spazio_Consumatori/Conciliazione-Paritetica/La-Conciliazione-Paritetica.kl